Thursday, October 23, 2008

మాటే మంత్రమా?

అవునా? మాటకు అంత మహత్తు ఉందా? అని నన్నెవరన్నా ప్రశ్నిస్తే నాకు చటుక్కున కోపం వచ్చేస్తుంది. అవును మాటే మంత్రమై కొన్ని సందర్భాల్లో మన చేత, మనం చెయ్యలేమనుకున్న వాటిని, మనకు సాధ్యం కావన్న వాటిని చేసేలా చేస్తుంది. అందుకే నేనంటాను మాటే మంత్రమూ.

అక్షరాలు దిద్దేవేళ, వంకరగా రాసిన వాటిని చెరిపేసి మళ్లీ బాగా రాద్దామని ప్రయత్నించి టీచరుకి దొరికి పోయి తన్నులు తిని, ఎర్రగా కందిన చేతిని చూసుకొంటూ, నెత్తిన కన్నీటి కడవ పెట్టుకొని ఇంటికి చేరిన పాపాయిని "ఏడవకు రా తల్లీ, ఈ రోజు కాకపొతే రేపు బాగా రాస్తావు. ఇదిగో నీకు అక్షరాలు బాగా రావాలని డబుల్ రూళ్ళ నోటుపుస్తకం తెచ్చాను చూడు, ఇదిగో దీని మీద నికిష్టమని టాం అండ్ జెర్రీ బొమ్మ కూడా అంటించాను. బావుంది కదూ?" అని అమ్మ ఇన్ని మాటల మంత్రాలు జపిస్తే ఆనందం నింపుకోని చిన్ని మనస్సు ఉంటుందా? అందుకే నేనంటాను మాటే మంత్రమూ.

ఆటల పోటీల్లో మొదటి ప్రైజు రాలేదని బాధపడుతూ ఇంటికి చేరిన చిన్నారిని, "ఏమయింది నాన్నా? అలా వున్నావేం? ఓహో మొదటి ప్రైజు నీకు రాలేదా? అయితే ఏమిటి? నీకన్నా తను బాగా ఆడింది అందుకనే తను గెల్చుకొంది. నువ్వు మొదటి నుంచీ బాగానే పరిగెత్తావు. మధ్యలోకి రాగానే ప్రైజు నీకు రాదని నీ పట్టుని సడలించి వేసావు. అందుకనే బహుమతి చేజారింది. చివరి వరకు విజయం కోసం ప్రయత్నిస్తే పోయేదేమీ లేదు, విజయానికి ఒక మెట్టు చేరువవడం తప్ప. వచ్చేసారి మరలా ప్రయత్నించి చూడు నీకు మొదటి బహుమతి తప్పకుండా వస్తుంది." అని నాన్న కొద్దిగా కటువుగా, కొద్దిగా ప్రేమగా, కొంచెం ప్రేరణ ఇస్తే, వొంట్లోకి ఆవేశాన్ని నింపుకొని పాపాయి ఉంటుందా? వచ్చేసారి ఎలాగైనా సాధించి తీరాలి అని అనుకోని బుజ్జాయి ఉంటుందా? అందుకే నేనంటాను మాటే మంత్రమూ.

"అన్నయ్యా చూడు, వాడెవడో రోజూ నా వెనుకాలే వస్తూ నన్ను తెగ ఏడిపిస్తున్నాడు. నాకు భయం వేస్తోంది. నేను ఇంక ట్యూషన్ కి వెళ్ళను" అని భోరున ఏడిస్తే, "చూడు, ఈరోజు నేను ఉన్నాను కాబట్టి నేను వచ్చి వాడిని కొడుతాను. ఇదే నేను వెళ్ళిపోయిన తర్వాతో, లేక మేమెవరం నీకు తోడుగా లేక పోయినప్పుడో ఎదురైతే ఇలానే ఏడుస్తావా? భయం, భయం, ఈ భయం ఎక్కడో ఉండదు. నీలోనే ఉంది, అవసరమైనప్పుడు మన ధైర్యాన్ని దాచేసి, నీ శత్రువు చేతికి తను ఆయుధమై, నిన్ను ఒంటరిని చేసి ఓడిస్తుంది. అందుకని ముందర ఆ భయాన్ని మింగెయ్యి. ధైర్యం ఆటోమటిక్ గా నీ దగ్గరే ఉంటుంది." అని నిలువెల్లా ధైర్యాన్ని నింపితే, కన్నీరు తుడుచుకొని, ఎర్రబడ్డ కనులని రౌద్రంగా మార్చుకొని, తన శక్తిని చూపించాలనుకోని ఆదిపరాశక్తి ఉంటుందా? అందుకే నేనంటాను మాటే మంత్రమూ.

"మళ్లీ ఇంటర్వ్యూ పోయింది. వారికి అస్సలు ఎలా ఇంటర్వ్యూ చెయ్యాలో తెలిదు. నేను వెళ్ళింది టెస్టింగ్ కోసమైతే, నన్ను జావా ప్రశ్నలు అడిగారు. పోతే పోయింది, ఇది కాకపొతే ఇంకోటి." అని పక్కనున్న నేస్తంతో అంటే, "వచ్చే ఇంటర్వ్యూ కూడా పొతే అప్పుడు కూడా ఇది కాకపొతే ఇంకోటి అని అనుకొంటావా? నిన్ను జావా ప్రశ్నలు అడిగారు అని అంటున్నావు. నిజం చెప్పు నిన్ను ఎందుకు జావా ప్రశ్నలు అడిగారో నీకు తెలీదా? నీ ఓటమికి అవతలి వారిని ఎప్పుడైతే బాధ్యులని చెయ్యడం మొదలు పెడుతావో అప్పుడు నిజంగా నువ్వు ఓడిపోవడం మొదలు పెడుతావు. ఓటమిని నీ మీద వేసుకో, అది నీనుంచి పారిపోయేలా చెయ్యి. అప్పుడు విజయమే నిన్ను వెతుక్కొంటూ నీ దరించి చేరుతుంది." అన్న నేస్తం మాటలని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని విజయం సాధించని పడతి ఉంటుందా? అందుకే నేనంటాను మాటే మంత్రమూ.

"అబ్బ రోజూ ఆఫీసులోను, ఇంటిలోనూ బండెడు చాకిరి చెయ్యలేక చచ్చిపోతున్నాను. పిల్లలేమో ఎక్కడివి అక్కడ, ఈయన కైతే అస్సలేమీ పట్టదు. ఇంట్లో నేనొక మనిషి నున్నానని, నేను ఆయన లానే కష్టపడుతున్నానని అస్సలు గుర్తించారా?" అని మనస్సులో పడే బాధని పసిగట్టినట్లు, "నువ్వెంత కష్టపడుతున్నావు! ఇంత చాకిరి అస్సలు ఎలా చెయ్యగలవు. ఇంత చేసినా నీ మొహాన ఆ చిరునవ్వు ఎప్పుడూ చెరిగిపోదు. నువ్వు కాబట్టి ఇంటిని ఇంత అందంగా, పిల్లల్ని ఇంత శ్రద్దగా పెంచుతున్నావు. అదే ఇంకెవరన్నా నీ ప్లేసులో ఉంటేనా? ఎప్పుడో పారిపోయి ఉండేవారు. నిన్ను భార్యగా పొందటం నిజంగా నా అదృష్టం" అన్న పతి మాటలకి తన కష్టాన్నంతా మరిచిపోలేని సతి ఉంటుందా? అందుకే నేనంటాను మాటే మంత్రమూ.